Home | 产品 | 其余产品

mojito

2006

设计

Marino Burba

MOJITO
产品描述

小餐车,镀铬(08)框架,拉丝钢层板。底架材质为鸡翅木色(W2)。附加选择项:可加可拉出鸡翅木托盘(W2)。

Cattelan Italia spa - P.iva 00872290242 - T. +39 0445 318711 - F. +39 0445 314289 - EU - 私密 | 网站信息 | 企业信息 | Credits

信息政策
技术信息
公司信息